[Burichan] [Desudesudesu] [Photon] [Gurochan] [Futaba] [Tomorrow] - [Home] [RSS Live Feed] [Manage]

Leave these fields empty (spam trap):
Name
Link
Subject
Comment
Boku?
File
Password (for post and file deletion and editing)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 10240 KB.
  • Images greater than 250x250 pixels will be thumbnailed.

Hide Thread (−)
File: 1299893059325.jpg -(423.8 KiB, 1500x1030) Thumbnail displayed, click image for full size.
434014 No.4611   [Delete]   [Edit]  [Reply]

Why do the best characters always have some connections with Germany? I mean, in 3D they are PD. What's the mystery?

>> No.4612   [Delete]   [Edit]
File: 1299893234554.jpg -(760.8 KiB, 800x1050) Thumbnail displayed, click image for full size.
779015
>> No.4613   [Delete]   [Edit]
File: 1299893298212.jpg -(126.3 KiB, 1280x720) Thumbnail displayed, click image for full size.
129377
>> No.4615   [Delete]   [Edit]
File: 1299893470433.jpg -(2.8 MiB, 2149x3035) Thumbnail displayed, click image for full size.
2954648
>> No.4616   [Delete]   [Edit]
File: 1299893509519.gif -(458.8 KiB, 502x283) Thumbnail displayed, click image for full size.
469829
>> No.4617   [Delete]   [Edit]
File: 1299967515463.jpg -(138.6 KiB, 963x808) Thumbnail displayed, click image for full size.
141909


Hide Thread (−)
File: 1298066618356.jpg -(361.1 KiB, 1000x1380) Thumbnail displayed, click image for full size.
369757 No.4585   [Delete]   [Edit]  [Reply]

http://rmart.org

>> No.4586   [Delete]   [Edit]
File: 1298066820860.jpg -(271.7 KiB, 600x761) Thumbnail displayed, click image for full size.
278232

>>4585Hide Thread (−)
File: 1295062652004.jpg -(184.1 KiB, 943x800) Thumbnail displayed, click image for full size.
188488 No.4532   [Delete]   [Edit]  [Reply]

suigitou with pink eyes> suigitou with red eyes

>> No.4533   [Delete]   [Edit]
File: 1295215985277.jpg -(209.4 KiB, 640x448) Thumbnail displayed, click image for full size.
214404

Peeeeenk

>> No.4534   [Delete]   [Edit]
File: 1295222456063.jpg -(125.3 KiB, 1200x1600) Thumbnail displayed, click image for full size.
128262
>> No.4575   [Delete]   [Edit]
File: 1297296946541.gif -(27.4 KiB, 300x300) Thumbnail displayed, click image for full size.
28068
>> No.4578   [Delete]   [Edit]
File: 1297666380432.gif -(12.3 KiB, 300x300) Thumbnail displayed, click image for full size.
12616


Hide Thread (−)
File: 1278773240038.jpg -(289.8 KiB, 500x710) Thumbnail displayed, click image for full size.
296784 No.3380   [Delete]   [Edit]  [Reply]

Whilst browsing Gelbooru, I found a new Suigintou pic there.

Nice, eh?

25 posts and 20 images omitted. Click Reply to view.
>> No.4326   [Delete]   [Edit]
File: 1290101273701.jpg -(125.7 KiB, 850x503) Thumbnail displayed, click image for full size.
128669

This takes the cake.

Last edited 10/11/18(Thu)12:28.

>> No.4355   [Delete]   [Edit]
File: 1290542689555.jpg -(221.3 KiB, 800x600) Thumbnail displayed, click image for full size.
226655
>> No.4375   [Delete]   [Edit]
File: 1291092033722.jpg -(751.1 KiB, 1280x720) Thumbnail displayed, click image for full size.
769163
>> No.4439   [Delete]   [Edit]
File: 1293351969386.jpg -(339.2 KiB, 701x1000) Thumbnail displayed, click image for full size.
347294

For the first heaven and the first earth was gone: and the sea is now no more.

>> No.4577   [Delete]   [Edit]
File: 1297542718248.jpg -(202.6 KiB, 600x550) Thumbnail displayed, click image for full size.
207505


Hide Thread (−)
File: 1297053979473.png -(402.6 KiB, 904x678) Thumbnail displayed, click image for full size.
412274 No.4562   [Delete]   [Edit]  [Reply]

is it just me or kamyu from utawarerumono is nearly identical to gin?

6 posts and 6 images omitted. Click Reply to view.
>> No.4569   [Delete]   [Edit]
File: 1297055550540.png -(353.7 KiB, 637x478) Thumbnail displayed, click image for full size.
362138

Nonsense! Absolute nonsense!

>> No.4570   [Delete]   [Edit]
File: 1297062465120.jpg -(64.5 KiB, 640x480) Thumbnail displayed, click image for full size.
65997

Though both sure LOVE yakult immensely.

>> No.4571   [Delete]   [Edit]
File: 1297062630427.png -(481.1 KiB, 636x480) Thumbnail displayed, click image for full size.
492629

It's just a coincidence.

>> No.4572   [Delete]   [Edit]

if her eye colour was red~ish then I would accept her as some sort of Gin look a like, but this is plain ridiculous.

>> No.4573   [Delete]   [Edit]
File: 1297112543725.jpg -(30.4 KiB, 494x441) Thumbnail displayed, click image for full size.
31085

>>4572
When she's in raep mode her eyes are red.Hide Thread (−)
File: 1295664772479.jpg -(172.6 KiB, 600x600) Thumbnail displayed, click image for full size.
176752 No.4539   [Delete]   [Edit]  [Reply]

Kun-kuuun! What has Jum done to you?Hide Thread (−)
File: 1294666063592.jpg -(35.3 KiB, 352x476) Thumbnail displayed, click image for full size.
36131 No.4519   [Delete]   [Edit]  [Reply]


Hide Thread (−)
File: 1286575196579.jpg -(265.5 KiB, 800x600) Thumbnail displayed, click image for full size.
271833 No.3757   [Delete]   [Edit]  [Reply]

Hey guys, I found a mercury gas discharge lamp (i.e. suigintou) while going through my box of 50's electric glassware I rescued from the junk. I love junk, you never know what goodies you're going to find.

3 posts and 3 images omitted. Click Reply to view.
>> No.3761   [Delete]   [Edit]
File: 1286651238503.jpg -(57.0 KiB, 500x485) Thumbnail displayed, click image for full size.
58351

>>3759
The truth is Rozen invented mercury gas discharge lamp, though no one knows about it. Then, when he became dollmaker, he thought it's a good idea to name a doll like that. That's how Gin has been made.

>> No.3762   [Delete]   [Edit]
File: 1286667644117.jpg -(80.9 KiB, 618x578) Thumbnail displayed, click image for full size.
82811

I'm pretty impressed you rescued Junk from junk.

>> No.3768   [Delete]   [Edit]

Just to be sure. this is not what the name Suigintou literally implies. I hope you understand that.

>> No.3778   [Delete]   [Edit]
File: 1286730178593.jpg -(728.5 KiB, 1280x1024) Thumbnail displayed, click image for full size.
745969

>>3768
yes we do however a few times she is referred to as mercury lampe as seen in pic.

>> No.3838   [Delete]   [Edit]
File: 1286984957155.jpg -(86.6 KiB, 640x541) Thumbnail displayed, click image for full size.
88629

>>3761Hide Thread (−)
File: 1293523097168.png -(800.1 KiB, 1280x1024) Thumbnail displayed, click image for full size.
819305 No.4475   [Delete]   [Edit]  [Reply]

MAXIMUM_SUIGINTOU.Hide Thread (−)
File: 1287501021936.png -(45.5 KiB, 205x246) Thumbnail displayed, click image for full size.
46552 No.3990   [Delete]   [Edit]  [View]

Tak jak to było zaplanowane, tworzymy swój polski temat, wolny od pornografii i innych treści obraźliwych wobec naszej pani Suigintou. Mam nadzieję, że obędzie się bez lalkojebców i drugich jakże "dojrzałych" i "kulturalnych" ludzi.

287 posts and 137 images omitted. Click View to see them.
>> No.4434   [Delete]   [Edit]

Imo, Traumend to trochę inna sprawa. Traumend kończy się tak, że jest to idealne zakończenie dla ostatniego sezonu serialu, ale byłoby beznadziejne jako punkt zaczepienia dla kolejnego sezonu (no bo pomyśl, ile więcej epickości dałoby się z tego wycisnąć? To już za daleko odbiegłoby od mangi i zaczęłoby być wtórne, sztuczne i w konsekwencji nudne). Tu natomiast, w przypadku OreImo, również byłaby sytuacja dobra, gdyby na tym się skończyło, bo to jest właśnie najlepsze z możliwych zakończeń - sugerujące możliwość ciągu dalszego, tak jakby się serial skupiał tylko na wycinku historii (i nie ma łez, że to już definitywny koniec i potem było już im tylko smutno i nudno). Jednakże jako punkt zaczepienia dla fabuły potencjalnego sezonu drugiego też się to w końcu nadaje, tylko zastanawiam się, jakby właśnie ów drugi sezon mogliby w takim razie zakończyć.

>> No.4435   [Delete]   [Edit]

>>4434

Rozumiem, co masz na myśli, jednak kilkusekundowa scena z Kirakishou zasugerowała mi, że zrobią z nią następny sezon. Mimo to zgodzę się z Tobą, bo mnie takie zakończenie w zasadzie pasuje, mało mnie obchodzi co się stanie z Boku lub Hiną, grunt że Gin jest cała (no przynajmniej scena z Rozenem jako tako sugeruje, że cała) i zdrowa. :< Co do Oreimo to chętnie bym zobaczył kolejny sezon, sądzę że dadzą radę jakoś to sensownie złożyć.

Last edited 10/12/24(Fri)10:16.

>> No.4436   [Delete]   [Edit]

Obaczym. Jeśli robią drugi sezon do takiego niszowego anime jak Mitsudomoe, to całkiem możliwe, że OreImo zawita np. latem.
Btw, Wesołych Świąt. Za jakiś czas zaczynamy wieczerzać, więc raczej dziś już tu nie wpadnę. Także miłej Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia.
Also, Merry Christmas /yakult/ and desuchan in general.

>> No.4437   [Delete]   [Edit]

>>4436

U mnie dość wcześnie to załatwiamy, zresztą na siedem osób w domu tylko jedna jest wierząca. Bądź co bądź dziękuję bardzo, wesołych świąt no i przede wszystkim smacznego. ;]

>> No.4438   [Delete]   [Edit]

This thread is full of trolling and to be honest I don't know what's going on because I don't speak Polish. So I'm gonna lock it and let me say this: It's ok for them to have their own little polish thread, just hide it if you don't like it.Delete Post [] Password
Report Post(s) to Staff
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]